TÌM HIỂU THÊM VỀ VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

TÌM HIỂU THÊM VỀ VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

NÓI VỀ CHÚNG TÔI

“Sau hội nghị này, Chính phủ, các bộ, ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn sẽ thảo luận, có biện pháp tốt hơn để đưa Ngành Rau củ quả Việt Nam xứng với tiềm năng, coi đây là một ngành rất quan trọng, một mũi nhọn trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam”
Thủ tướng Chính Phủ, Nguyễn Xuân Phúc

Tôi đánh giá cao việc tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề này để bàn về các biện pháp tốt hơn cho việc sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu rau củ quả Việt Nam.

Thủ tướng Chính Phủ - Ông Nguyễn Xuân Phúc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ chế, chính sách, hỗ trợ Tây Ninh thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế sản xuất theo Chuỗi giá trị, ngân hàng Nhà nước có chính sách bảo đảm vốn và vay vốn ưu đãi theo các đề án được phê duyệt. Trên cơ sở mô hình điểm sẽ trở thành nơi chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong cả nước.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

“Hội nghị Phát triển Chuỗi giá trị Nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế – Mô hình điểm tại Tây Ninh” do Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp tổ chức. Hội nghị đã mở ra cho Tây Ninh một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao, thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển.

Ông Trần Lưu Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

Cả nước chung tay cùng với Tây Ninh phát triển mô hình điểm không chỉ là trách nhiệm, là nghĩa cử tri ân đối với Tây Ninh mà còn vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp cả nước

Ông Nguyễn Hoàng Dũng- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI