Ông Lê Thành

Chức vụ

Viện Trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ

Kinh nghiệm

15 năm kinh nghiệm trong các chương trình phát triển cộng đồng, làm việc với các tổ chức trong nước và quốc tế như Hội thanh niên Việt Nam, Hội phụ nữ, LHQ, Ngân hàng Thế giới, CARE, CCFD, chính phủ Úc,…

Chức vụ khác

– Thành viên HĐQT – Cổ đông lớn – Tổng công ty Xây Dựng Số 1 CC1, thuộc Bộ Xây Dựng
– Thành viền sáng lập mô hình Chuỗi giá trị Nông nghiệp hội nhập thị trường thế giới thực hiện thí điểm tại Tỉnh Tây Ninh

Bài viết liên quan