Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Triển khai vùng trồng nguyên liệu cho nhà máy Lavifood và Tanifood” tại UBND Thành phố Vị Thanh (Hậu Giang)

Trong giai đoạn phát triển vùng trồng cung cấp đầu vào cho các nhà máy trong Chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao ngành rau quả định hướng thị trường thế giới trên nền tảng Logistics; Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ, UBND Thành phố Vị Thanh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Trường Xanh đã có buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác “Triển khai vùng trồng nguyên liệu tại thành phố Vị Thanh cho nhà máy Lavifood – Long An và nhà máy Tanifood – Tây Ninh” vào ngày 12/10/2018 tại UBND Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tham dự lễ ký kết, về phía UBND Thành phố Vị Thanh có Bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố Vị Thanh, Ông Đặng Ngọc Giao – Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang; Đại diện Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ có Ông Lê Văn Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân; về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Trường Xanh có ông Phan Thanh Tịnh – Tổng Giám Đốc.

Mở đầu buổi lễ, Bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố Vị Thanh rất hoan nghênh Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ đã quan tâm và tham gia đóng góp cho nền nông nghiệp của thành phố Vị Thanh nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung. Theo đó, UBND Thành Phố Vị Thanh cùng các cấp ban ngành trực thuộc sẽ tạo điều kiện cho các bên tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra khảo sát, triển khai vùng trồng, cũng như chia sẻ về các định hướng, tài liệu liên quan đến chiến lược, chính sách, quy hoạch trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn của Thành Phố Vị Thanh.

Bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ Tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi lễ ký kết

Biên bản ghi nhớ thể hiện các nội dung nghiên cứu hợp tác triển khai vùng trồng nguyên liệu phù hợp với mô hình phát triển Chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao ngành rau quả định hướng thị trường thế giới trên nền tảng Logistics cho thành Phố Vị Thanh, cụ thể: Khai thác vùng nguyên liệu khóm (trái dứa/ thơm) hiện hữu tại địa phương với diện tích 1.476 ha, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy Lavifood tại Long An và nhà máy Tanifood tại Tây Ninh; Nghiên cứu chuyển đổi diện tích các loại cây trồng có hiệu quả thấp sang các loại cây trồng có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu của nhà máy; chuyển đổi diện tích mía 1.832 ha.

Từ trái qua: ông Phan Thanh Tịnh – TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Trường Xanh; Bà Trần Hoa Phượng – Phó Chủ Tịch UBND Thành phố Vị Thanh; Ông Lê Văn Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông dân

Với nội dung thiết thực của Biên bản ghi nhớ đã ký kết, Các bên cam kết tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để các điều khoản của Biên bản ghi nhớ được triển khai nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh nền nông nghiệp thành phố Vị Thanh cũng như tỉnh Hậu Giang phát triển một cách bền vững.

Bài viết liên quan