Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chiều ngày 19/10/2018, tại UBND tỉnh Hậu Giang, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, UBND Tỉnh Hậu Giang và Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ đã có buổi làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác “Nghiên cứu phát triển nông nghiệp tỉnh Hậu Giang theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho ngành rau quả định hướng thị trường quốc tế trên nền tảng logistics”.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Tham dự buổi ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ Lê Thành; Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Từ trái qua: ông Lê Thành – Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ; Ông Nguyễn Mạnh Cường  – Phó Chủ Tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam; Ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Hậu Giang

Theo đó, sẽ có 6 nội dung chính là phối hợp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao ngành rau quả định hướng thị trường quốc tế trên nền tảng logistics. Chuyển đổi và phát triển các loại cây trồng có giá trị thấp sang các loại cây trồng giá trị cao với mô hình phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị tại Hậu Giang. Xây dựng và phát triển mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao ngành rau quả định hướng thị trường quốc tế trên nền tảng logistics. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, sắp xếp nguồn vốn và kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chuỗi giá trị…

Ông Lê Tiến Châu – Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sớm tổ chức hội thảo và đào tạo nâng cao trình độ cho HTX để tham gia thực hiện theo mô hình; Đối với Viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ nghiên cứu và xúc tiến đầu tư sớm thực hiện mô hình tại Hậu Giang vào năm 2019; Qua đó, lãnh đạo địa phương và các sở, ngành luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền người dân thấy lợi ích của việc làm theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao.

Cũng theo chương trình, các bên sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị nhằm phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao ngành rau quả định hướng thị trường quốc tế trên nền tàng logistics và kêu gọi xúc tiến doanh nghiệp cùng tham gia vào cuối tháng 11/2018.

Bài viết liên quan