MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ

Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao là mô hình kinh tế trong nông nghiệp lấy định hướng thị trường làm mục tiêu. Dựa trên các thoả thuận, hợp đồng trong nước và quốc tế được ký kết, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền trung ương và địa phương hoạch định lại vùng trồng với diện tích, tiêu chuẩn chất lượng phù hợp để bao tiêu; xây dựng hệ thống nhà máy chế biến tiêu chuẩn quốc tế và các kênh phân phối hiệu quả trong nước và quốc tế; từ đó đưa nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp nông nghiệp cùng tham gia trong một chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam và mang lại lợi ích kinh tế ổn định cho các thành phần tham gia.

Các nguồn lực xã hội như chính sách của nhà nước, tài chính tín dụng và nguồn vốn đầu tư, hàng rào kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, logistics và nguồn nhân lực được tối ưu tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao và liên kết với các thành phần của chuỗi để tạo nên sức mạnh cộng hưởng phát triển toàn diện nhất.

 

CHUỖI GIÁ TRỊ

 

 

NGUỒN LỰC

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT