Hội thảo quốc tế

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh

(06/01/2017)

Diễn đàn

Phát triển thị trường cho ngành Rau – Củ – Quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp – nông thôn tại Đồng Tháp

(18/12/2017)

Hội thảo

Xúc tiến Thương mại, Công nghệ và Thu hút vốn phát triển Hợp tác xã Việt Nam

(Hà Nội, ngày 18/05/2018)

 

Diễn đàn Kinh tế Xanh 2018

Hậu Giang xây dựng Chuỗi giá trị nông sản định hướng thị trường trên nền tảng logistics 

(12/12/2018)