Chuyến tham quan và học tập đầu bờ vùng trồng thanh long tại Tầm Vu (Long An)

Ngày 28/06/2018, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cùng Công ty CP Lavifood đưa các hộ nông dân, thành viên HTX tham gia Chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm cho nhà máy Tanifood đi tham quan và học tập đầu bờ vùng trồng thanh long tại Tầm Vu (Long An)

Bài viết liên quan